2 tỷ đồng nâng cấp điện các dự án ở Khu kinh tế mở Chu Lai

T.LỘ - T.AN |

Công ty Điện lực Quảng Nam vừa nghiệm thu và đóng điện công trình nâng cấp phụ tải cấp điện cho 4 doanh nghiệp gồm: Công ty TNHH Vinh Gia, Công ty CP Bê tông xây dựng Hà Nội, Công ty TNHH Quan Châu và cơ sở sản xuất Nguyễn Thị Anh Đào tại Khu kinh tế mở Chu Lai. Theo đó, lắp mới 1 trạm biến áp 400kVA, nâng dung lượng cho 3 trạm biến áp với tổng dung lượng 2.190kVA và kéo mới 30m đường dây trung thế, với tổng nguồn vốn đầu tư gần 2 tỷ đồng.

Điểm khác biệt so với trước đây, công trình này khi được đấu nối vào vận hành, Công ty Điện lực Quảng Nam đã tổ chức đấu nối điện bằng phương pháp đấu nóng hotline (không cắt điện đường dây cao áp, trung áp để đấu nối), nhờ đó đã không làm ảnh hưởng đến mất điện của các doanh nghiệp đang sản xuất tại Khu kinh tế mở Chu Lai.

T.LỘ - T.AN