372,6 tỷ đồng đầu tư phát triển hạ tầng giao thông

CÔNG TÚ |

Hôm qua 25.1, Sở Giao thông vận tải (GTVT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2015, triển khai nhiệm vụ năm 2016.

Năm qua, đảm nhiệm chức năng chủ đầu tư dự án, Sở GTVT được giao quản lý tổng nguồn vốn đầu tư phát triển 372,6 tỷ đồng (trái phiếu chính phủ 269,3 tỷ đồng, ngân sách tập trung 103,3 tỷ đồng). Với nguồn lực trên, ngành tiếp tục triển khai các hạng mục còn lại của dự án mở rộng tỉnh lộ (ĐT) 607, đường Nam Quảng Nam; hoàn thành nâng cấp ĐT611B, ĐT614 và lắp đặt đèn tín hiệu; khởi công xây dựng ĐT610 đoạn nối Duy Xuyên - Nông Sơn. Đến thời điểm này, tiến độ giải ngân đạt 100% kế hoạch. Cũng trong năm qua, ngành thực hiện bảo trì đường bộ, đường thủy nội địa với kinh phí 161 tỷ đồng; phối hợp với ban ngành trung ương để bổ sung kinh phí sửa chữa các tuyến quốc lộ với kinh phí 108 tỷ đồng. Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tiếp tục đạt những kết quả tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với năm 2014...

Tại hội nghị, Sở GTVT đã triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2016; Sở GTVT đề ra kế hoạch triển khai các dự án được giao làm chủ đầu tư thuộc kế hoạch trung hạn 2016 - 2020 bằng nguồn vốn ngân sách; xúc tiến dự án đường nối từ Duy Xuyên đến phía nam cầu Cửa Đại (nguồn vốn OFID), dự án liên kết vùng (vốn vay Hàn Quốc), dự án quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP - vốn vay WB)...

CÔNG TÚ