6.000 nông dân hưởng lợi từ các mô hình khuyến nông - khuyến ngư

LAN NHI |

Trong 5 năm (2010 - 2014), Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư Quảng Nam đã triển khai xây dựng được 150 mô hình trình diễn với hơn 350 điểm trình diễn và trên 6.000 nông dân được tham gia và hưởng lợi. Nhiều mô hình khuyến nông giúp nông dân đem lại hiệu quả kinh tế cao như: sử dụng chế phẩm vi sinh để sản xuất phân bón tại chỗ, thâm canh đậu phụng, bắp giống mới trên đất lúa chuyển đổi vụ hè thu; thâm canh rau an toàn; chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học, chăn nuôi heo nạc đảm bảo vệ sinh môi trường, chăn nuôi trên nền đệm lót sinh học, cải tạo đàn bò và vỗ béo bò thịt… Ngoài ra, các mô hình phát triển thủy sản như sử dụng cua giống từ cua bột sản xuất nhân tạo, nuôi cá nước ngọt bằng lồng bè; khai thác hải sản bằng ứng dụng máy dò ngang trên tàu lưới vây rút chì, ứng dụng lưới rê ba lớp cải tiến cũng đem lại thu nhập cao cho các hộ dân tham gia.

LAN NHI