91 cơ sở vi phạm quy định về an toàn thực phẩm

ĐÔNG PHƯƠNG |

Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết, từ ngày 15.10 đến 22.11.2013, các đội quản lý thị trường trực thuộc đã tiến hành kiểm soát chất lượng an toàn thực phẩm tại 457 cơ sở  của 18 huyện, thành phố  trên địa bàn tỉnh.

Qua đó, phát hiện 91 cơ sở vi phạm, xử lý phạt hành chính tổng số tiền 51,1 triệu đồng. Trong đó, các vi phạm chủ yếu như: không thực hiện khám sức khỏe cho người lao động hoặc sử dụng giấy khám sức khỏe quá thời hạn quy định, không cập nhật kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm hằng năm, sử dụng bảo hộ lao động không đúng quy định, không có  giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

ĐÔNG PHƯƠNG