Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải kiểm tra giải phóng mặt bằng dự án mở rộng quốc lộ 1 tại Núi Thành

CÔNG TÚ |

Chiều 2.4, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đã đi kiểm tra thực địa, họp giải quyết vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án mở rộng quốc lộ (QL) 1 đoạn qua địa bàn huyện Núi Thành.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng hộ dân bị ảnh hưởng.
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng hộ dân bị ảnh hưởng.

Dự án mở rộng QL1 đoạn qua Núi Thành dài 24,5km (thuộc dự án thành phần 2). Đến nay, huyện kiểm kê xong 2.886/2.993 hộ bị ảnh hưởng, còn lại 107 hộ chưa thực hiện kiểm kê do chưa thống nhất phạm vi xác định vệt kiểm kê, điều chỉnh phạm vi mặt cắt, một số trường hợp vắng chủ. Địa phương đã thực hiện thu hồi đất 1.581 trường hợp, 753 trường hợp còn lại chưa thu hồi. Lập, thẩm định phê duyệt và thực hiện chi trả 39 phương án bồi thường, hỗ trợ với tổng kinh phí 99,77 tỷ đồng; đang trình phê duyệt 5 phương án với kinh phí 9,848 tỷ đồng và 139 hộ bị ảnh hưởng. Tính tới ngày 1.4, Núi Thành GPMB được 18,385/24,5km (đạt 75%) cho chủ đầu tư. Trong tổng số hộ bị giải tỏa trắng phải bố trí tái định cư (TĐC) 62 lô, huyện đã bố trí 8 lô và cuối tháng 4.2014 sẽ hoàn thành công tác GPMB. Dịp này, địa phương đề xuất giải pháp giữ lại hệ thống điện chiếu sáng qua đô thị Núi Thành hiện tại để đảm bảo an toàn giao thông; cho phép áp dụng các quy định về bồi thường, hỗ trợ, TĐC dự án mở rộng QL1 đối với GPMB dự án xây dựng cầu An Tân (trên QL1) - thuộc dự án đầu tư xây dựng cầu yếu do Ban quản lý dự án 6 làm cơ quan quản lý.

Sau khi kiểm tra thực địa, làm việc với lãnh đạo huyện, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Hải yêu cầu  các bên liên quan tập trung quyết liệt GPMB nhằm phục vụ cho dự án mở rộng QL1. Chú trọng thành lập đoàn công tác giải quyết những đoạn trọng điểm, khu vực nào dễ thì nhanh chóng triển khai trước. Lắng nghe ý kiến và giải quyết kịp thời bức xúc của người dân, đảm bảo đời sống nhân dân. Đồng chí Nguyễn Đức Hải chỉ đạo xem xét lại công tác kiểm kê, đền bù, nhất là phải đảm bảo kết cấu an toàn đối với nhà ở bị dỡ bỏ một phần; tính toán có cơ chế đối với các hộ bị kẹp giữa đường bộ với đường sắt.

CÔNG TÚ