Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh

BÍCH LIÊN |

Trong 2 ngày 14 và 15.7, Sở Công Thương tổ chức Hội đồng giám khảo chấm chọn sơ khảo đối với 48 sản phẩm đăng ký bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu cấp tỉnh năm 2014.

Sản phẩm đăng ký bình chọn lần này đến từ 41 cơ sở ở 14 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, thuộc 3 nhóm: thủ công mỹ nghệ; chế biến nông - lâm - thủy sản và đồ uống; sản phẩm khác. Phần lớn sản phẩm đăng ký bình chọn đã qua đợt bình chọn cấp huyện, thành phố. Theo tiêu chí bình chọn, sản phẩm CNNT tiêu biểu phải có khả năng tiêu thụ trong và ngoài nước; sử dụng nguồn nguyên liệu tại địa phương và nguyên liệu nhập ngoại; góp phần vào việc giải quyết vấn đề lao động và giàu tính văn hóa, thẩm mỹ…

Theo kế hoạch, Hội đồng giám khảo sẽ chọn ra 24/48 sản phẩm dự thi đáp ứng các tiêu chí đề ra, đề xuất Hội đồng bình chọn cấp tỉnh xét trao giải với cơ cấu 2 giải A, 2 giải B và 20 giải C.

BÍCH LIÊN