Bưu điện Quảng Nam và Chi nhánh MobiFone Quảng Nam ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện

T.LỘ |

Cuối tuần qua, Bưu điện Quảng Nam và Chi nhánh MobiFone Quảng Nam đã tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện của 2 đơn vị. Bắt đầu từ ngày 15.11.2014, Bưu điện Quảng Nam sẽ phân phối tất cả dịch vụ của Chi nhánh MobiFone Quảng Nam trên hệ thống mạng lưới của Bưu điện Quảng Nam và ngược lại, Chi nhánh MobiFone Quảng Nam sẽ triển khai mô hình đại lý thông qua các điểm giao dịch của Bưu điện Quảng Nam.

Trước mắt, Chi nhánh MobiFone Quảng Nam sẽ triển khai giải pháp eOneSMS và gói cước dành riêng cho VNPOST tại Bưu điện tỉnh Quảng Nam; cung cấp Sim EZ bán VAS cho nhân viên Bưu điện văn hóa xã của Bưu điện tỉnh Quảng Nam; phát triển gói cước dành cho cán bộ hưu trí của VNPOST. Ngoài ra, hai bên ưu tiên sử dụng 100% các dịch vụ của nhau.

T.LỘ