Các hộ dân của xã Tam Xuân 2 đồng ý bàn giao mặt bằng đường cao tốc

VĂN PHIN |

Ngày 29.6, xã Tam Xuân 2 (Núi Thành) tổ chức đoàn cưỡng chế thu hồi đất, bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đối với hộ ông Huỳnh Xuân Sỹ và Nguyễn Văn Tổng (thôn Thạch Kiều) do trồng cây, xây dựng hàng rào trên đất giải tỏa. Tuy nhiên, trước khi cưỡng chế, xã Tam Xuân 2 đã tiến hành vận động và 2 hộ này đồng ý tự phá bỏ cây cối, hàng rào bàn giao mặt bằng. Xã Tam Xuân 2 đang tiếp tục vận động 2 hộ còn lại là Huỳnh Xuân Thạch và Nguyễn Hồng Xuyên (cũng ở thôn Thạch Kiều) bàn giao mặt bằng cho dự án đường cao tốc.

Đến thời điểm này, huyện Núi Thành đã bàn giao mặt bằng được hơn 29,7/30,937km cho dự án đường cao tốc, đạt 97,68% kế hoạch. Hiện tại, vẫn còn một số vướng mắc trong giải phóng mặt bằng đoạn qua các xã Tam Xuân 2, Tam Mỹ Đông, Tam Mỹ Tây và Tam Nghĩa.

VĂN PHIN