Các tuyến kênh xuống cấp, hơn 80ha lúa tại Tam Hòa thiếu nước tưới

VĂN PHIN |

Ông Trương Công Bình - Phó Chủ tịch UBND xã Tam Hòa (Núi Thành) cho biết, hiện nay một số tuyến kênh trên địa bàn được xây dựng từ năm 2009 đã xuống cấp trầm trọng. Tính từ đầu vụ đông xuân 2018 - 2019 đến nay, tại các tuyến kênh này đã xảy ra 14 vụ sạt lở bờ kênh, thời gian khắc phục mỗi lần kéo dài ít nhất 2 - 3 ngày, do vậy việc phục vụ nước tưới cho cây lúa bị gián đoạn, có nguy cơ ảnh hưởng nặng đến năng suất 80ha lúa đông xuân trên địa bàn.

UBND xã Tam Hòa cũng vừa có công văn đề nghị Công ty Khai thác công trình thủy lợi Quảng Nam cùng các ngành liên quan khẩn trương có giải pháp đầu tư khắc phục để đảm bảo nguồn nước tưới cho lúa đông xuân.

VĂN PHIN