Cần loại khỏi danh mục đầu tư những dự án không rõ nguồn vốn

T.D |

Đó là chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Ngọc Quang tại cuộc họp giữa Thường trực HĐND tỉnh với Sở KH&ĐT vào chiều 23.11 về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thực hiện đầu tư xây dựng cơ bản năm 2016, nhiệm vụ và đầu tư, bố trí vốn đầu tư công năm 2017; xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 55 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển tổng thể kinh tế - xã hội miền núi giai đoạn 2013 - 2016 và định hướng đến năm 2020. Ngoài ra, còn thẩm định kết quả rà soát các dự án được cấp ưu đãi đầu tư vượt quy định của Chính phủ, cho ý kiến đối với Nghị quyết về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển thuộc ngân sách các cấp trên địa bàn tỉnh… Ông Võ Xuân Ca - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tham dự họp.

Theo tổng hợp của Sở KH&ĐT, năm 2016, kinh tế Quảng Nam tiếp tục phát triển, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng gần 15%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng hướng; công nghiệp - xây dựng và dịch vụ tiếp tục tăng hơn 88%, nông-lâm-thủy sản giảm xuống gần 12%. Tổng thu ngân sách nhà nước tăng cao và ước vượt hơn 40% so với dự toán. Lĩnh vực văn hóa, xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng, an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh được tăng cường… Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, do ảnh hưởng của thời tiết bất thường; việc triển khai các công trình mới còn chậm. Tỷ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu… Nhiều đại biểu cho rằng việc thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch đầu tư phát triển năm 2017 và việc phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển thuộc vốn ngân sách nhà nước các cấp đã phù hợp với thực tiễn. Đồng chí Nguyễn Ngọc Quang yêu cầu Sở KH&ĐT rà soát, điều chỉnh hợp lý việc bố trí nguồn vốn đầu tư đúng mục đích, hợp với thực tế địa phương, bảo đảm đúng nguyên tắc, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển của tỉnh. Cần nghiên cứu, tính toán đề xuất loại bỏ khỏi danh mục đầu tư những dự án không rõ nguồn vốn.

T.D