Chấm dứt nghiên cứu đầu tư, thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4

BẢO LÂM |

UBND tỉnh vừa ban hành công văn yêu cầu Công ty CP Đăk Di 4 chấp hành nghiêm chủ trương chấm dứt nghiên cứu đầu tư, thu hồi dự án thủy điện Đăk Di 4 theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại các cuộc họp giao ban thường kỳ và những công văn liên quan của UBND tỉnh.

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương chủ trì, phối hợp với UBND huyện Nam Trà My, Sở Công Thương và các sở, ngành có liên quan kiểm tra xử lý các hạng mục xây dựng trái phép tại khu vực khảo sát, nghiên cứu dự án thủy điện Đăk Di 4 đảm bảo đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh. Đồng thời giao Sở Công Thương chủ trì xây dựng bộ tiêu chí để lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định, với hình thức đối tác công tư. Trong quá trình xây dựng, tổ chức lấy ý kiến, tham mưu UBND tỉnh có văn bản mời các chuyên gia về lĩnh vực đầu tư thủy điện cũng như các chuyên gia về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư góp ý hoàn thiện bộ tiêu chí để triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật.

BẢO LÂM