Chấn chỉnh tình trạng phương tiện tham giao thông chở quá tải

N.T.K |

(QNO) - Trước tình trạng các phương tiện giao thông vận chuyển cát, vật liệu xây dựng để thi công tuyến đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đi qua địa bàn tỉnh cơi nới thêm thùng hàng, chở quá tải trọng cho phép làm hư hỏng, xuống cấp các tuyến đường, nhất là các tuyến đường mới được đầu tư xây dựng của tỉnh; ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của người dân cũng như nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào. Ngày 17.8.2015, Thường trực Tỉnh ủy đã có Công văn 1890-CV/TU yêu cầu UBND tỉnh chỉ đạo Ban An toàn giao thông tỉnh và các ngành chức năng, các địa phương tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; có biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên các tuyến đường vận chuyển cát, vật liệu thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn đi qua địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn, đặt biển báo ở các đoạn đường đang thi công.

N.T.K