Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng đầu năm tăng 6,1%

CHÂU NỮ |

Tin từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh trong tháng 7.2017 giảm 0,01% so với tháng trước (trong đó khu vực thành thị tăng 0,05% và khu vực nông thôn giảm 0,03%). Tuy nhiên, CPI bình quân 7 tháng đầu năm 2017 tăng 6,1% so với cùng kỳ năm trước.

CPI trong tháng biến động nguyên nhân chính do giá gas, giá xăng dầu bình quân trong tháng giảm mạnh. Trong khi đó, từ ngày 1.7.2017 mức lương cơ bản đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang nên mức đóng bảo hiểm y tế tăng, khiến nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng mạnh. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 7 nhóm tăng (gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống; đồ uống thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; thiết bị và đồ dùng gia đình; văn hóa, giải trí và du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác); 3 nhóm giảm (gồm nhóm thuốc và dịch vụ y tế; giao thông; nhóm bưu chính viễn thông. Riêng nhóm giáo dục trong tháng ổn định.

CHÂU NỮ