Chỉ số giá tiêu dùng tăng 6,41%

BẢO LÂM |

Tin từ Cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh trong tháng 6 giảm 0,16% so với tháng trước. Trong đó, khu vực thành thị giảm 0,07% và khu vực nông thôn giảm 0,2%. Tuy nhiên, CPI bình quân 6 tháng đầu năm 2017 tăng 6,41% so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, trong 11 nhóm hàng hóa, dịch vụ chính, có 8 nhóm tăng gồm: đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,12%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,12%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,01%; giáo dục tăng 0,06%; văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,75%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,24%. Các nhóm có chỉ số giảm gồm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (giảm 0,4%); giao thông (giảm 0,53%); bưu chính viễn thông (giảm 0,09%). Riêng nhóm thuốc và dịch vụ y tế giữ ổn định.

BẢO LÂM