Chi trả 15 tỷ đồng dịch vụ môi trường rừng tại Nam Trà My

NHẬT NAM |

UBND huyện Nam Trà My vừa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm (2013 - 2015) thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng.

Đến thời điển hiện tại, huyện Nam Trà My có tổng diện tích rừng tự nhiên là 82.500ha, trong đó đất có rừng là 43.200ha. Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được triển khai từ năm 2013 đã có những tác động tích cực đến đời sống xã hội của người dân và được nhân dân nhiệt tình ủng hộ, qua đó góp phần bảo vệ và phát triển môi trường rừng một cách bền vững. Đến nay tổng diện tích giao khoán bảo vệ rừng được hưởng tiền dịch vụ môi trường rừng là 40.300ha với số hộ tham gia bảo vệ rừng có cung ứng dịch vụ môi trường rừng là 6.820 hộ, từ năm 2013 - 2015 đã được chi trả dịch vụ môi trường rừng 15 tỷ đồng.

NHẬT NAM