Chính phủ hỗ trợ 540kg hạt giống bông cho Quảng Nam

PHÚC LÂM |

(QNO) - Chính phủ vừa chỉ đạo Bộ Công Thương xuất cấp (không thu tiền) 13.600kg hạt giống bông từ nguồn dự trữ quốc gia cho 6 địa phương sản xuất niên vụ 2014 - 2015; trong đó, Quảng Nam được hỗ trợ 540kg.

Trên cơ sở đó, UND tỉnh đã giao Trung tâm Khuyến nông - khuyến ngư tỉnh tiếp nhận, phân bổ và sử dụng số giống bông được cấp nêu trên đúng quy định.

PHÚC LÂM