"Chính phủ Việt Nam cam kết bảo đảm môi trường kinh doanh mở, minh bạch, công bằng"

T.D (lược trích) |

Tin liên quan

(QNO) - Hội nghị Thượng đỉnh doanh nghiệp APEC 2017 diễn ra vào thời điểm rất có ý nghĩa đối với APEC và châu Á - Thái Bình Dương trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực đang chuyển biến nhanh chóng và sâu sắc. APEC tiếp tục củng cố vai trò là động lực của tăng trưởng và liên kết kinh tế khu vực, thế giới, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển kinh tế Việt Nam.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh.

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt bởi đây là nơi các tổng giám đốc hàng đầu khu vực - những nhà đầu tư, đối tác thương mại lớn nhất và tư vấn chính sách tin cậy của Việt Nam, gặp gỡ để chia sẻ các ý tưởng và tầm nhìn. Sự tham dự đông đảo của quý vị cho thấy hội nghị đã trở thành một sự kiện dấu ấn của cộng đồng doanh nghiệp toàn châu Á - Thái Bình Dương. Nhiều khuyến nghị hữu ích, ý tưởng và giải pháp về tăng trưởng, hợp tác và kết nối mà cộng đồng doanh nghiệp đề xuất đã được hiện thực hóa và trực tiếp góp phần thúc đẩy kết nối khu vực, tự do hóa thương mại hàng hóa và dịch vụ, đặc biệt là thúc đẩy phát triển bền vững và thịnh vượng của khu vực.

Việt Nam tin tưởng những kiến nghị và ý tưởng của các đại biểu sẽ được đề cập và xem xét thấu đáo tại Hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC. Các tổng giám đốc APEC đã tạo dựng quan hệ đối tác và cam kết kinh doanh tại Việt Nam, đồng hành với các mục tiêu kinh tế và chiến lược của Việt Nam. Khi các bạn đầu tư tại Việt Nam, chúng ta cùng thắng. Một lần nữa khẳng định cam kết mạnh mẽ của Chính phủ Việt Nam bảo đảm một môi trường kinh doanh mở, minh bạch, công bằng vì thành công của các doanh nghiệp.

T.D (lược trích)