Cho phép xả nước thải sau xử lý vào sông Trâu

VĂN PHIN |

Bộ Tài nguyên và môi trường vừa ban hành quyết định cho phép Ban Quản lý dự án hạ tầng (thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai) được xả nước thải từ nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp, hậu cần cảng Tam Hiệp (giai đoạn 1), công suất 4.800m3/ngày đêm vào nguồn nước sông Trâu tại thôn Đại Phú, xã Tam Hiệp (Núi Thành).

Nước thải sau xử lý phải đảm bảo thông số và giới hạn nồng độ chất ô nhiễm trong nước không vượt quá Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp, được xả vào đường ống HDPE, sau đó ra mương bê tông hở, cuối cùng chảy ra sông Trâu theo phương thức tự chảy, xả mặt, ven bờ. Chế độ xả thải: liên tục 24h/ngày đêm với lưu lượng nước thải lớn nhất 4.800m3/ngày đêm. Thời hạn cho phép xả nước thải sau xử lý ra sông Trâu trong vòng 10 năm.

VĂN PHIN