Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu: Đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn phải có trọng điểm

VĂN SỰ |

Chiều qua 10.10, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị liên quan về tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong 9 tháng đầu năm 2016 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian đến. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh.

Những năm qua, việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn luôn được các địa phương chú trọng.
Những năm qua, việc đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn luôn được các địa phương chú trọng.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Lê Muộn - Phó Giám đốc Sở NN&PTNT cho biết, toàn tỉnh hiện có 54 xã đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM; tính đến ngày 30.9.2016 bình quân số tiêu chí đạt chuẩn của 204 xã trên địa bàn tỉnh là 11,80 tiêu chí, tăng 9,19 tiêu chí so với năm 2010. Ngoài 16.919  tỷ đồng đã chi cho giai đoạn 2010-2015, trong 9 tháng đầu năm 2016 toàn tỉnh tiếp tục huy động hơn 309 tỷ đồng đầu tư cho chương trình xây dựng NTM. Theo kế hoạch, trong 3 tháng còn lại của năm 2016, Quảng Nam phấn đấu có thêm 9 xã về đích NTM, gồm Điện Minh, Điện Phương, Điện Tiến (Điện Bàn); Tam Lãnh, Tam Lộc (Phú Ninh); Bình Định Nam, Bình Phú (Thăng Bình); Đại Hòa (Đại Lộc); Quế Long (Quế Sơn). Đến cuối năm 2016, toàn tỉnh phấn đấu đạt bình quân 12,5 tiêu chí/xã; có 12 - 15 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; giảm 12 - 15 xã dưới 8 tiêu chí; không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí…

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu ghi nhận những nỗ lực của ngành liên quan, chính quyền các địa phương trong việc thực hiện chương trình xây dựng NTM những năm qua. Đồng thời cho rằng, xây dựng NTM là một mô hình có tác động rất lớn đối với đời sống kinh tế - xã hội ở khu vực nông thôn; thời gian tới cần tiếp tục huy động sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức của đội ngũ cán bộ và nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở NN&PTNT sớm tham mưu UBND tỉnh ban hành đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020; khẩn trương hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch sản xuất trong đồ án quy hoạch xã NTM gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp cấp huyện, cấp vùng, cấp tỉnh. Sở Tài chính nhanh chóng hướng dẫn việc thanh quyết toán các nguồn vốn thuộc chương trình xây dựng NTM, trong đó những nội dung hướng dẫn cần được mẫu hóa để các địa phương thuận lợi trong quá trình thực hiện. Sở Xây dựng ban hành công văn hướng dẫn các địa phương rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội - môi trường nông thôn trong đồ án quy hoạch xã NTM đảm bảo hài hòa giữa phát triển nông thôn với phát triển đô thị.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu nhấn mạnh, ngoài việc chú trọng xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu, các đơn vị, địa phương cần ưu tiên nguồn lực tài chính cho công tác đào tạo nghề và hỗ trợ phát triển sản xuất để giúp cư dân nông thôn nâng cao nguồn thu nhập, từng bước cải thiện cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi chương trình xây dựng NTM. Tuy nhiên, việc đầu tư phải có trọng điểm, tránh tình trạng dàn trải, hiệu quả mang lại thấp…

VĂN SỰ