Chú trọng phát triển các chợ đầu mối

BẢO NGUYÊN |

Quy chế quản lý và phát triển chợ trên địa bàn tỉnh vừa được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh ký ban hành hôm qua 10.6, tại Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND. Theo đó, chợ được phân thành 3 hạng: chợ hạng 1 là chợ có hơn 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố, hiện đại theo quy hoạch, được đặt ở các vị trí trung tâm kinh tế thương mại quan trọng của tỉnh hoặc là chợ đầu mối của ngành hàng, của khu vực kinh tế; chợ hạng 2 là chợ có 200 - 400 điểm kinh doanh, được đầu tư xây dựng kiên cố hoặc bán kiên cố theo quy hoạch, đặt ở trung tâm giao lưu kinh tế của khu vực kinh tế; chợ hạng 3 có dưới 200 điểm kinh doanh hoặc chợ chưa được đầu tư xây dựng kiên cố, bán kiên cố, chủ yếu phục vụ nhu cầu mua bán hàng hóa của nhân dân trong xã, phường và địa bàn phụ cận.

Quy chế nêu rõ, quy hoạch phát triển chợ trên địa bàn Quảng Nam phải phù hợp và khớp nối với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ của tỉnh; phải hình thành hệ thống chợ có quy mô khác nhau phù hợp với lượng hàng hóa lưu thông; cần phát triển chợ ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo gắn với nhu cầu của đồng bào dân tộc; chú trọng phát triển chợ đầu mối theo ngành hàng có thế mạnh của địa phương. Đồng thời quy hoạch phải đồng bộ với quy hoạch xây dựng các khu dân cư và các công trình kết cấu hạ tầng như giao thông, điện, cấp thoát nước và các công trình khác, đảm bảo vệ sinh môi trường chợ…

BẢO NGUYÊN