Chương trình 135, giai đoạn 2011 - 2015: Gần 30 nghìn hộ được hỗ trợ phát triển sản xuất

ALĂNG NGƯỚC |

Hôm qua 16.12, UBND tỉnh tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết Chương trình 135 giai đoạn 2011 - 2015 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, giai đoạn 2011 - 2015 Chương tình 135 được triển khai ở 14 huyện với 85 xã khu vực 3 và 43 thôn đặc biệt khó khăn của 18 xã khu vực 2 trên địa bàn miền núi của tỉnh với tổng nguồn kinh phí đầu tư hơn 473 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn đầu tư cho xây dựng cơ sở hạ tầng đạt hơn 375 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục về xây dựng trường học, đường giao thông, trạm y tế, nhà văn hóa, công trình thủy lợi… Đến nay, gần 30 nghìn hộ trong vùng thụ hưởng được hỗ trợ phát triển sản xuất như: hỗ trợ về giống cây trồng, vật nuôi, xây dựng mô hình phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật với gần 70 tỷ đồng; giảm tỷ lệ hộ nghèo của 85 xã đặc biệt khó khăn từ 62% năm 2011 xuống còn 45% năm 2014, với tỷ lệ bình quân hàng năm giảm 5,8%.

Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được của chương trình 5 năm qua. Tuy nhiên, do nguồn lực của trung ương và tỉnh còn hạn chế, đặc điểm các địa phương miền núi nhiều khó khăn nên hiệu quả triển khai chưa cao. Do vậy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan thời gian tới cần tăng cường công tác tuyên truyền để cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn Chương trình 135; khẩn trương củng cố và kiện toàn ban điều hành Chương trình 135 giai đoạn 2016 - 2020; đẩy mạnh việc phân cấp cho cơ sở; quan tâm đến các mô hình phát triển sản xuất, đặc biệt là phát triển kinh tế rừng; chủ động lồng ghép nguồn vốn từ chương trình 135 gắn với các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Dịp này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh trao Bằng khen của UBND tỉnh cho 8 tập thể và 7 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2011 - 2015.

ALĂNG NGƯỚC