Cienco 5 phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng

T.D |

Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 (Cienco 5) cho biết, ngày 24.3 Cienco 5 đã tổ chức phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội. Theo phương án cổ phần hóa của Cienco 5 đã được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định phê duyệt thì tổng nợ của Cienco 5 là 603,680 tỷ đồng, tổng tài sản là 1.098,577 tỷ đồng. Xác định giá trị doanh nghiệp đạt gần 440 tỷ đồng, gấp 8,3 lần so với vốn cấp của nhà nước cho doanh nghiệp ban đầu là 53 tỷ đồng. Sau cổ phần hóa, Nhà nước giữ 35%, cổ phần bán ra ngoài cho nhà đầu tư chiến lược 31%, bán đấu giá 32,38%, phần còn lại là bán cho người lao động và công đoàn. Hiện tại đã có hai nhà đầu tư chiến lược đăng ký mua cổ phần của Cienco 5. Sau cổ phần hóa, Cienco 5 nộp về cho Nhà nước 280 tỷ đồng so với 53 tỷ đồng vốn Nhà nước cấp, trong khi Nhà nước vẫn giữ nguyên 35% vốn (153 tỷ đồng) tại doanh nghiệp này.

T.D