Có 152.000 khách hàng được vay vốn từ ngân hàng chính sách

T.D |

Chiều 15.12, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - xã hội Quảng Nam Lê Văn Thanh chủ trì hội nghị Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách - xã hội Quảng Nam, đánh giá kết quả hoạt động năm 2015 và triển khai nhiệm vụ quý I và năm 2016.

Theo Ngân hàng Chính sách - xã hội Quảng Nam, tổng doanh số cho vay năm 2015 ước đạt hơn 1.007 tỷ đồng, bằng 140% doanh số cho vay năm 2014 với 47.511 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ toàn chi nhánh đến ngày 31.12.2015 ước đạt 3.485 tỷ đồng với 152.000 khách hàng còn dư nợ. Nợ xấu chiếm khoảng 0,27%/tổng dư nợ (tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,04%). Hiện có 4 phòng giao dịch và 147/244 đơn vị cấp xã không có nợ quá hạn. Dự kiến tăng trưởng dư nợ năm 2016 khoảng từ 9 - 10%, giữ vững chất lượng tín dụng, thu lãi đạt 98% số lãi phải thu, hoàn thành kế hoạch tài chính, bảo đảm tiền lương cho người lao động.    

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh cho rằng kết quả tăng trưởng tín dụng năm 2015 khá tốt. Ngân hàng cần củng cố, giám sát, nâng cao chất lượng tín dụng, phấn đấu tăng trưởng dư nợ tín dụng năm 2016 khoảng từ 9 - 10%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho các đối tượng thụ hưởng. Ngoài ra, ngân hàng cần phối hợp với các hội đoàn thể triển khai công tác đối chiếu nợ, phân tích nợ của hộ nghèo và các đối tượng chính sách để đánh giá đúng thực trạng tín dụng chính sách tại Quảng Nam. Riêng những kiến nghị của ngân hàng như đề nghị UBND tỉnh xem xét bổ sung vốn ủy thác từ nguồn vượt thu 5 tỷ đồng, ưu tiên bố trí vốn ngân sách địa phương để cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách khác trên địa bàn 2016 – 2020, UBND cấp huyện phê duyệt danh sách hộ mới thoát nghèo năm 2015… sẽ được UBND tỉnh xem xét và chỉ đạo các địa phương tiến hành bố trí vốn, hoàn tất công tác phê duyệt danh sách, tạo điều kiện để ngân hàng cho vay đúng đối tượng quy định, góp phần thực hiện tốt chính sách thoát nghèo bền vững…

T.D