Cơ cấu kinh tế nông nghiệp - đô thị TP.Tam Kỳ chuyển biến tích cực

X.PHÚ |

Hôm qua 10.6, HĐND TP.Tam Kỳ tổ chức hội nghị chuyên đề đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết HĐND thành phố về đề án “Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp - đô thị trên địa bàn thành phố giai đoạn 2007 - 2015”. Theo đó, cơ cấu kinh tế nông nghiệp của thành phố đã được chuyển dịch theo hướng nâng cao chất lượng nông sản và giá trị kinh tế, phù hợp với nhu cầu phát triển đô thị. Cụ thể, thành phố đã xây dựng được nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đem lại hiệu quả kinh tế cao như sản xuất lúa chất lượng cao, chăn nuôi gà ta thả vườn, trồng dưa gang và dưa hấu trái vụ; khôi phục và phát triển các làng nghề. Việc tổ chức sản xuất, thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm được mở rộng, giúp cho người nông dân tăng thu nhập, tránh tình trạng sản phẩm làm ra không tiêu thụ được hoặc được mùa mất giá.

Trong thời gian tới, thành phố đặt ra mục tiêu tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ để nâng cao giá trị, chất lượng nông sản; gắn quy hoạch, tổ chức sản xuất với các khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm.

X.PHÚ