Cơ chế cho nông nghiệp đô thị sinh thái

QUỐC HẢI |

Nhằm tạo sản lượng nông nghiệp hữu cơ hàng hóa trên địa bàn tỉnh, hướng tới áp dụng đối với một số địa phương khác có điều kiện tương đồng, UBND tỉnh có chủ trương tạo cơ chế cho Hội An phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái.

Gắn với du lịch

Những năm qua, TP.Hội An luôn xác định phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái gắn với phát triển du lịch. Qua đó, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với dịch vụ du lịch phát triển, đem lại hiệu quả kinh tế cao, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, tạo ra nhiều sản phẩm du lịch - văn hóa - nông nghiệp như lễ hội bắp nếp Cẩm Nam, điểm tham quan làng rau Trà Quế, mô hình rau hữu cơ thôn Thanh Đông, làng rau hữu cơ du lịch An Mỹ... thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành nông nghiệp Hội An vẫn còn nhiều hạn chế. Thu nhập và đời sống của nông dân vẫn còn thấp, khoảng cách thu nhập và mức sống giữa người dân nông thôn và đô thị còn khá lớn, chất lượng nguồn lao động còn nhiều hạn chế trong khi độ tuổi lao động nông nghiệp ngày càng già và số lượng giảm, ô nhiễm môi trường cũng đã xuất hiện ở nhiều nơi. “Thành phố đang rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp sạch, nông nghiệp đô thị sinh thái. Hoàn chỉnh lại đề án Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với phát triển du lịch thành đề án Phát triển nông nghiệp đô thị sinh thái kết hợp du lịch” - bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh tế TP.Hội An cho biết.

Mang sản phẩm làng rau vào phục vụ du lịch tại TP. Hội An. Ảnh: Q.H
Mang sản phẩm làng rau vào phục vụ du lịch tại TP. Hội An. Ảnh: Q.H

Theo đó, về trồng trọt, thành phố chú trọng quy hoạch các vùng chuyên canh sản xuất các loại rau màu để áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tạo ra sản phẩm nông nghiệp sinh thái phục vụ du lịch và nguồn thực phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ của TP.Đà Nẵng, Quảng Nam và các khu, cụm công nghiệp lân cận trong tương lai. Về chăn nuôi, thành phố chú trọng áp dụng công nghệ sinh học nhằm bảo vệ môi trường, hoàn thiện các khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung, kiểm soát tốt an toàn dịch bệnh và hướng đến giảm dần tỷ trọng ngành chăn nuôi trong ngành nông nghiệp. Ông Nguyễn Văn Dũng - Chủ tịch UBND TP. Hội An cho biết: “Thành phố tiếp tục thực hiện tốt các chính sách về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; triển khai thực hiện định hướng chuyển đổi dần nền sản xuất nông nghiệp truyền thống sang nông nghiệp đô thị; đầu tư phát triển một số vùng chuyên canh hoa cây cảnh, rau an toàn, rau hữu cơ, phát triển mô hình sản xuất nông nghiệp kết hợp tổ chức các hoạt động du lịch phù hợp. Cùng với đó sẽ duy trì ổn định diện tích canh tác nhằm tạo vành đai xanh, đảm bảo cảnh quan xanh - sạch - đẹp cho thành phố”.

Cơ chế mới

Hiện nay, Sở NN&PTNT đang hướng dẫn, giúp Hội An tìm lại nguồn giống, bảo tồn nguồn gen và lựa chọn cơ cấu cây trồng phù hợp mang đặc trưng của Hội An để đưa vào sản xuất; đồng thời đánh giá, cấp chứng nhận sản phẩm nông nghiệp sạch, tạo thuận lợi cho nông dân, doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm. “Do đặc điểm riêng, tỉnh đã thống nhất cho thành phố không nhất thiết phải dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn, chỉ xây dựng các mô hình sản xuất nhỏ, tạo cơ chế hỗ trợ theo từng mô hình trên cơ sở lồng ghép nhiều nguồn vốn khác nhau” - bà Nguyễn Thị Vân, Trưởng phòng Kinh tế Hội An cho biết thêm.

Hội An đang giữ lại diện tích trồng lúa và triển khai sản xuất lúa hữu cơ kết hợp khai thác thêm giá trị cảnh quan, phục vụ chủ yếu cho phát triển du lịch. Thành phố đang rà soát, vận động nhân dân chuyển đổi những diện tích sản xuất lúa không hiệu quả sang các loại cây trồng khác phù hợp; khuyến khích, thu hút doanh nghiệp vào thuê lại những diện tích sản xuất thiếu ổn định của nông dân để đầu tư sản xuất hiệu quả. Trong cuộc làm việc mới đây với Hội An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh nêu rõ: “Trên cơ sở tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm của UBND thành phố, vào cuối năm 2017, UBND tỉnh sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế từ năm 2018 để áp dụng đối với một số địa phương khác có điều kiện tương đồng, nhằm tạo sản lượng nông nghiệp hữu cơ hàng hóa trên địa bàn Quảng Nam”.

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.Hội An lần thứ 15, nhiệm kỳ 2015 - 2020 cũng đã xác định, trong 5 năm đến, thành phố sẽ “phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng nông nghiệp sạch, sinh thái; xây dựng nông thôn theo hướng văn minh, giàu đẹp, vừa gìn giữ được giá trị truyền thống. Đẩy mạnh thực hiện đề án tam nông gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới theo hướng vừa nâng cao giá trị sản xuất truyền thống, vừa tạo ra các loại nông sản có giá trị cao về chất lượng sản phẩm và giá trị mang lại gắn với phục vụ du lịch”.

QUỐC HẢI