Cơ hội cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận vốn

NHẬT PHONG |

Nền kinh tế Quảng Nam tiếp tục tăng trưởng có sự đóng góp không ít của khối doanh nghiệp nhỏ và vừa. Số doanh nghiệp này chiếm tỷ lệ hơn 75,7% số doanh nghiệp đang có mặt tại Quảng Nam đã gia tăng nguồn lực đầu tư phát triển, giải quyết việc làm, nâng thu nhập cho người lao động, góp phần tăng nguồn thu ngân sách nhà nước. Song thực tế, hiệu quả hoạt động của khu vực này thấp, chưa xứng với tiềm năng sẵn có. Một trong những nguyên nhân khiến loại hình doanh nghiệp này luôn phải đối mặt với khó khăn, chịu quá nhiều sức ép là thiếu vốn.

Theo nhận định của Ban Kinh tế và ngân sách HĐND tỉnh, hiện hiệu quả hoạt động của đa số doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Quảng Nam chưa cao, sức cạnh tranh thấp, khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng đang gặp nhiều khó khăn. Tăng trưởng tín dụng năm 2015 đã vượt kế hoạch đề ra (20%) nhưng tỷ trọng cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa đã giảm từ 21% xuống còn 18% so với tổng dư nợ. Một số doanh nghiệp yếu ớt, trụ không nổi với thị trường do không tìm ra vốn để đầu tư, duy trì sản xuất. Hiện có gần 600 doanh nghiệp đăng ký giải thể, ngừng hoạt động hay bị thu hồi giấy phép đã cho thấy bức tranh không mấy sáng sủa về thực trạng doanh nghiệp Quảng Nam. Họ rất cần có một kênh huy động và đầu tư tài chính, hỗ trợ nguồn vốn đầu tư, đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp.

Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh ra đời chỉ với số vốn điều lệ ban đầu 30 tỷ đồng nhưng được xem sẽ có khả năng huy động thêm nhiều nguồn vốn từ các nguồn hợp pháp khác. Sự tồn tại của quỹ này sẽ góp phần đa dạng hóa hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, phát triển các dịch vụ tài chính tại Quảng Nam. Chắc chắn rằng sẽ có những quy định cụ thể về điều kiện được bảo lãnh tín dụng, có thể ưu tiên cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, giải quyết việc làm cho nhiều lao động nông thôn hay các doanh nghiệp mở rộng phát triển sản xuất, đầu tư công nghệ mới… Sẽ có những nguyên tắc về bảo lãnh, ai được bảo lãnh vay, lãi suất vay như thế nào… với những ràng buộc về thẩm định, quản lý, tư vấn, hướng dẫn, bảo lãnh tín dụng, kiểm tra, kiểm soát sau bảo lãnh để bảo đảm sự chặt chẽ, phòng ngừa rủi ro… Hy vọng rằng với sự ra đời của Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, nhiều doanh nghiệp sẽ có thêm cơ hội tiếp cận nguồn vốn để duy trì hay mở rộng sản xuất cùng với việc tìm kiếm thêm nguồn lực từ các quỹ tài chính khác đang tồn tại ở Quảng Nam. Quỹ này có thể sẽ như chiếc phao cứu sinh cho sự tồn tại của nhiều doanh nghiệp đang chênh vênh bên bờ vực phá sản hay đóng cửa.

Hiện ngân sách Quảng Nam đang “dựa dẫm” chủ yếu vào các doanh nghiệp lớn nhưng lại phụ thuộc rất lớn vào sự diễn biến bất thường của thị trường. Một trong những chuyển hướng quan trọng là kích thích sự phát triển của hầu hết doanh nghiệp để mở rộng khả năng tăng thu ngân sách. Kế sách cứu doanh nghiệp tức cứu người đóng thuế, nuôi dưỡng nguồn thu ấy mới chính là một kế sách hay cho một nền ngân sách bền vững!

NHẬT PHONG