Công nhận 12 sản phẩm OCOP đạt hạng 4 sao năm 2019

XUÂN HIỀN |

(QNO) - UBND tỉnh vừa có quyết định công nhận 12 sản phẩm của 10 chủ thể đạt hạng 4 sao và 73 sản phẩm của 70 chủ thể đạt hạng 3 sao OCOP cấp tỉnh năm 2019.

Theo đó, trong số 95 sản phẩm OCOP tham gia đợt xếp hạng đầu tiên của năm 2019 (được tổ chức chấm chọn từ 20.12), Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2018 - 2020 của Quảng Nam đã lựa chọn được 85 sản phẩm đạt các thứ hạng từ 3 sao trở lên. Các sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên sẽ được UBND tỉnh cấp giấy công nhận, được sử dụng nhãn hiệu chứng nhận "OCOP Quảng Nam" và in thứ hạng sao trên bao bì sản phẩm. Kết quả công nhận phân hạng có giá trị trong 3 năm kể từ ngày được UBND tỉnh quyết định công nhận.

Các sản phẩm được xếp hạng OCOP 4 sao cấp tỉnh năm 2019: tại TP.Hội An có đèn lồng Dé Latana (Công ty TNHH Dịch vụ Hoa Nam), trà rừng Cù Lao Chàm (Công ty CP Tập đoàn Hann), tương ớt mè Daichi (Công ty TNHH Daichi Foods); huyện Thăng Bình có sản phẩm yến tinh chế sấy thô (Công ty TNHH MTV Yến sào Đất Quảng); TP.Tam Kỳ có 2 sản phẩm đều của HTX Sản xuất dầu thực vật nguyên chất Bảo Tâm là dầu mè đen, dầu phụng nguyên chất Bảo Tâm; huyện Tiên Phước có bánh tráng lề Địch Yên (xã Tiên Phong), vòng đèo tay từ trầm hương (HTX Trầm hương Tiên Phước), dầu mè đen nguyên chất, dầu phụng của cơ sở Nguyễn Thanh Toàn; huyện Tây Giang có trà đẳng sâm (HTX Nông nghiệp dược liệu Tây Giang), cao đẳng sâm (HTX Dược liệu Đức Huy).

TAGS