Công ty Điện lực Quảng Nam: Sản lượng điện thương phẩm năm 2014 đạt hơn 985 triệu kWh

P.G |

Ngày 12.1, Công ty Điện lực Quảng Nam tổ chức hội nghị triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015. Trong bối cảnh kinh tế - xã hội còn nhiều  khó khăn, năm 2014 doanh thu của Công ty Điện lực Quảng Nam vẫn tăng 15,7% so với năm trước; sản lượng điện thương phẩm đạt hơn 985 triệu kWh, vượt kế hoạch và tăng 11,5% so với năm 2013. Đối với khu vực nông thôn, công ty điện lực Quảng Nam cũng đã tổ chức trực tiếp bán điện cho 85% hộ dân, số khác do hợp tác xã quản lý bán điện. Bên cạnh nhiệm vụ kinh doanh, các mặt công tác quản lý kỹ thuật, bảo hộ lao động, an toàn lưới điện, bảo dưỡng hệ thống… được cải thiện đáng kể. Đặc biệt, phục vụ dự án mở rộng quốc lộ 1, công ty đã hoàn thành 7 công trình thực hiện di dời đường dây, đảm bảo theo tiến độ yêu cầu, hoàn thành nghiệm thu đóng điện dự án ADB và KFW theo đúng kế hoạch… Năm 2015, công ty tiếp tục đề ra kế hoạch thực hiện hiệu quả mục tiêu nâng cao chất lượng và dịch vụ cung ứng điện; sản lượng điện thương phẩm tăng 8,5% so với năm 2014...

P.G