Cung ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và chính sách

T.D |

Sáng 17.1.2017, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh, kiêm Trưởng ban đại diện HĐQT Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam chủ trì hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả hoạt động năm 2016 và bàn phương hướng, nhiệm vụ năm 2017.

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, tổng doanh số cho vay năm 2016 đạt hơn 1.121 tỷ đồng, tăng 13,5%, tổng doanh số thu nợ đạt 917 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước và bằng 81,8% doanh số cho vay. Tính đến 31.12.2016, toàn chi nhánh đạt dư nợ gần 3.683,8 tỷ đồng. Tốc độ tăng trưởng 5,9%, đạt 100% kế hoạch giao. Tăng trưởng dư nợ tập trung vào một số chương trình như: cho vay hộ mới thoát nghèo (tăng 237,539 tỷ đồng), hộ cận nghèo (tăng 87,98 tỷ đồng), cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn (tăng 50,299 tỷ đồng), cho vay hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn (tăng 47,381 tỷ đồng). Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ gần 10.000 hộ thoát nghèo, 1.868 công trình nước sạch được xây dựng, tạo ra gần 30.000 việc làm mới, trong đó có 48 lao động xuất khẩu, 906 ngôi nhà tránh lũ, nhà hộ nghèo giai đoạn II được xây dựng, 7.278 hộ thoát nghèo tiếp tục được đầu tư vốn để sản xuất, kinh doanh thoát nghèo bền vững. Chất lượng tín dụng được nâng cao. Hiện tổng nợ xấu khoảng 3,456 tỷ đồng, giảm so với đầu năm khoảng 5,115 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,09%. Hội An, Phước Sơn và Nam Trà My và 182/244 xã không có nợ quá hạn.

Các địa phương cam kết sẽ kịp thời đưa vốn chính sách đến đúng người thụ hưởng. Theo ông Nguyễn Quang Dinh - Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Quảng Nam, năm 2017 hệ thống sẽ phấn đấu tăng trưởng dư nợ 8 - 10%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo, đối tượng chính sách và giữ vững chất lượng tín dụng. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh yêu cầu hệ thống ngân hàng chính sách - xã hội các cấp thực hiện tốt công tác giải ngân, không để vốn tồn đọng; tập trung xử lý tốt nợ quá hạn, nợ xấu; tìm kiếm thông tin hộ vay bỏ đi khỏi nơi cư trú để thu hồi nợ, phấn đấu giữ vững chất lượng tín dụng và hoàn thành tốt kế hoạch tài chính; huy động nguồn lực xã hội cùng thực hiện chính sách tín dụng ưu đãi của Nhà nước, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội, phục vụ tốt hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn Quảng Nam…

T.D