Đà Nẵng có 5.263 cơ sở được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm

VĂN SANH |

(QNO) - Theo Ban Quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) TP.Đà Nẵng, trong 3 tháng đầu năm nay, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 2.599 cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm dịch vụ ăn uống, qua đó đã xử phạt hành chính 88 trường hợp có hành vi vi phạm các quy định về ATTP.

Cùng thời điểm này, Đà Nẵng đã tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP cho 197 cơ sở. Lũy kế đến nay, toàn thành phố có 5.263 trên tổng số 5.388 cơ sở được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP, đạt 98,59% cơ sở được phân cấp quản lý.

VĂN SANH