Đà Nẵng phát hiện, xử lý 3.669 vụ vi phạm tiêu chuẩn chất lượng

NGUYỄN ĐẮC |

Theo Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP.Đà Nẵng, trong 9 tháng đầu năm 2018 lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 4.778 cơ sở kinh doanh, qua đó phát hiện và xử lý 3.669 vụ vi phạm tiêu chuẩn chất lượng, với số tiền gần 10 tỷ đồng.

Đồng thời Ban Chỉ đạo cuộc vận động  đã tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội chợ giới thiệu các mặt hàng truyền thống, chất lượng cao của địa phương để quảng bá sản phẩm, tôn vinh doanh nghiệp Việt, tuyên truyền rộng rãi đến các tầng lớp nhân dân trên địa bàn, giúp nâng cao nhận thức của người dân trong công tác chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng nhái...

NGUYỄN ĐẮC