Đại Lộc đối thoại với các doanh nghiệp

NHẬT DUY |

Ngày 1.8, huyện Đại Lộc tổ chức hội nghị giao ban, đối thoại doanh nghiệp nhằm lắng nghe, trao đổi và giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Tại buổi gặp mặt, đa số ý kiến đều cho rằng hiện nay các doanh nghiệp trên địa bàn huyện còn gặp khó khăn về nguồn vốn tín dụng, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất, nguồn lao động trực tiếp sản xuất và thị trường tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp kiến nghị với UBND huyện về việc thực hiện các chính sách thuế, lãi suất vay ngân hàng, quản lý đất đai, giải tỏa bồi thường và các thủ tục hỗ trợ đầu tư. Sau khi lắng nghe ý kiến phản hồi của doanh nghiệp, UBND huyện và các ban ngành đã tiếp thu, trả lời nhiều kiến nghị của doanh nghiệp. Đồng thời cho biết, sẽ sớm chỉ đạo các ngành của huyện giải quyết từng trường hợp cụ thể.

NHẬT DUY