Đại Lộc: Gần 15 tỷ đồng xây dựng chợ Ái Nghĩa

H.L |

(QNO) - Theo báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình chợ Ái Nghĩa (Đại Lộc) do UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3411/QĐ-UBND, công trình do UBND thị trấn Ái Nghĩa làm chủ đầu tư, sẽ được triển khai trong năm 2015 với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng.

Công trình nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng phát triển giao thông và buôn bán của người dân trên địa bàn huyện, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Theo đó, các hạng mục chợ mới sẽ được triển khai gồm: nhà chợ chính, nhà lồng, khu vệ sinh, nhà đặt máy bơm chữa cháy, bể nước chữa cháy, bể xử lý nước thải… Chợ được xây dựng trên tổng diện tích 4.946m2 với tổng số điểm kinh doanh trong nhà chợ chính và nhà lồng là 361 điểm.

H.L