Đầu tư 645 nghìn USD tái tạo cấp điện ngoài lưới

X.NGHĨA |

(QNO) - Ngày 14.4, UBND tỉnh phê duyệt dự án “Năng lượng tái tạo cấp điện ngoài lưới” do tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ 645 nghìn USD cho 4 xã Trà Giác, Trà Giáp, Trà Tân và Trà Giang (huyện Bắc Trà My).

Dự án được triển khai đến tháng 9.2014 nhằm thiết lập mô hình hiệu quả về sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ tiết kiệm năng lượng cho cộng đồng nông thôn.

X.NGHĨA