Đầu tư dự án sản xuất thùng carton tại Cụm công nghiệp Tây An

BẢO NGUYÊN |

Hôm qua 29.6, UBND tỉnh quyết định chấp thuận cho Công ty TNHH Shin Heung Vina đầu tư dự án nhà máy sản xuất thùng carton tại Cụm công nghiệp Tây An (xã Duy Trung, Duy Xuyên) trên diện tích 1,3ha. Dự án sẽ đầu tư sản xuất bao bì bằng giấy (trừ sản xuất bột giấy và tái chế phế thải); in trên bao bì (trừ in - tráng bao bì kim loại và in trên các sản phẩm vải sợi, dệt, may đan) và thực hiện các dịch vụ liên quan đến in với quy mô 30 nghìn tấn/năm. Tổng mức đầu tư cho dự án hơn 47 tỷ đồng, trong đó Công ty TNHH Shin Heung Vina góp hơn 6,7 tỷ đồng, còn lại công ty sẽ huy động từ tổ chức tín dụng hoặc công ty mẹ.

BẢO NGUYÊN