Đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN

LINH CHI |

(QNO) - Ngày 24.2, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu đồng ý chủ trương cho Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 tiếp tục thực hiện đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn và nhà ở sinh thái CYAN (tại xã Điện Dương, huyện Điện Bàn). Theo đó, dự án sẽ hoàn thành điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 và các thủ tục pháp lý có liên quan còn lại đảm bảo theo quy định trong tháng 12.2014; tháng 1.2015 sẽ khởi công xây dựng giai đoạn 1 (khoảng 10ha); tháng 9.2016 đưa vào khai thác giai đoạn 1; tháng 12.2017 hoàn thành công tác xây dựng, đưa toàn bộ dự án vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu công ty làm việc với các sở, ngành, địa phương liên quan để khẩn trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500, ký cam kết tiến độ, ký quỹ đầu tư (trên diện tích 21,5ha), điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp…, và triển khai đầu tư xây dựng dự án theo đúng quy định, đảm bảo tiến độ cam kết. Đồng thời giao Ban Xúc tiến đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND huyện Điện Bàn và các ngành liên quan làm việc với Công ty CP Đầu tư và phát triển Lũng Lô 5 để ký cam kết tiến độ dự án, ký quỹ đảm bảo đầu tư…

LINH CHI