Đẩy nhanh tiến độ dự án du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An

Đ.H |

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 2714/QĐ-UBND thành lập Tổ công tác và Tổ giúp việc hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An, ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng.

Tổ công tác có nhiệm vụ tiếp nhận, tổng hợp và giải quyết theo thẩm quyền đề nghị của các nhà đầu tư, tổ chức, cá nhân liên quan đến những tồn tại, vướng mắc liên quan và tiến độ triển khai thực hiện các dự án du lịch ven biển Điện Bàn - Hội An; thông tin cho các nhà đầu tư trong công tác khảo sát, nghiên cứu, lập các thủ tục về đầu tư xây dựng dự án đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, đúng quy định. Hỗ trợ các nhà đầu tư trong việc thực hiện chính sách tài chính về đất đai, thuế. Hỗ trợ giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng, tái định cư để đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đề xuất thu hồi đối với các dự án vi phạm cam kết và không có khả năng thực hiện. Tổ chức giao ban, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai thực hiện các dự án của các chủ đầu tư theo đúng kế hoạch, quy hoạch; đề xuất xử lý các tồn tại, vướng mắc liên quan.

Đ.H