Đề nghị đầu tư 6 cầu treo dân sinh ở khu vực miền núi

T.LỘ |

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét đầu tư xây dựng 6 cầu treo dân sinh (giai đoạn 2) ở các khu vực miền núi trên địa bàn tỉnh gồm: cầu thôn 2 (xã Sông Trà, Hiệp Đức), cầu Phái Nam (thị trấn Tiên Kỳ, Tiên Phước) và 4 cầu ở huyện Nam Trà My (cầu thôn 3 - xã Trà Don, cầu Nóc Ông Yến - xã Trà Dơn, cầu thôn 3 và thôn Trà Tập - xã Trà Tập).

T.LỘ