Đề nghị thảm tăng cường mặt đường các tuyến tránh cũ quốc lộ 1

CÔNG TÚ |

Văn phòng UBND tỉnh vừa có công văn thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Phước Thanh về việc thảm tăng cường mặt đường các tuyến tránh cũ quốc lộ 1 qua địa bàn Quảng Nam.

Theo đó, lãnh đạo tỉnh đề nghị Ban Quản lý dự án 5 (Bộ GTVT) và các nhà đầu tư dự án BOT mở rộng quốc lộ 1 chỉ đạo đơn vị tư vấn thiết kế khẩn trương đo cường độ mặt đường hiện hữu các tuyến tránh cũ (gồm đường Nguyễn Hoàng, tuyến tránh cũ cầu Vĩnh Điện, cầu Bà Rén, cầu Hương An). Đề xuất phương án, tính toán sơ bộ kinh phí đầu tư thảm tăng cường mặt đường để báo cáo Bộ GTVT; đồng thời thông tin cho UBND tỉnh phối hợp đề nghị.  

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh còn đề nghị Ban Quản lý dự án 5 sớm báo cáo Bộ GTVT thu xếp nguồn vốn giải phóng mặt bằng để bổ sung cho Quảng Nam. Hiện tại, nguồn vốn giải phóng mặt bằng của dự án thành phần 1 mở rộng quốc lộ 1 đoạn km947 - km987 đã được Bộ GTVT bố trí 95 tỷ đồng. Tuy nhiên, so với nhu cầu vốn thực tế còn thiếu khoảng 95 tỷ đồng. Được biết, ngoài vốn của Bộ GTVT bố trí, Quảng Nam đã tạm ứng ngân sách cho các địa phương 62,34 tỷ đồng và chuẩn bị tạm ứng thêm cho huyện Quế Sơn 15 tỷ đồng.

CÔNG TÚ