Đề xuất đầu tư mở rộng khu neo đậu tàu thuyền tại xã Tam Giang

VĂN PHIN |

UBND xã Tam Giang (Núi Thành) vừa có văn bản đề xuất cấp có thẩm quyền đầu tư kinh phí để mở rộng khu neo đậu tàu thuyền tại Vũng ấp 10.

Tam Giang là xã có đội tàu câu mực khơi nhiều nhất huyện Núi Thành với gần 50 chiếc có công suất máy lớn. Năm 2017, được sự hỗ trợ của Nhà nước, Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đã đầu tư xây dựng khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền Vũng ấp 10 Tam Giang. Sau khi công trình đưa vào sử dụng đã phát huy tối đa hiệu quả, các tàu thuyền vào neo đậu an toàn trong mùa mưa bão, tuy nhiên, do nguồn vốn ít nên mới đầu tư xây dựng được 200/600m theo chiều dài khu neo đậu tàu thuyền và chỉ đáp ứng được 1/3 nhu cầu tránh trú bão của các tàu đánh bắt hải sản tại địa phương.

VĂN PHIN