Đề xuất quy hoạch 144,5ha nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát

VĂN PHIN |

Sáng 12.3, UBND huyện Núi Thành tổ chức cuộc họp rà soát đề xuất quy hoạch vùng nuôi tôm thẻ chân trắng trên cát giai đoạn 2014 – 2016 ở 3 xã Tam Tiến, Tam Hải và Tam Hòa.

Căn cứ thuyết minh dự án vùng nuôi tôm thẻ tạm thời của Sở NN&PTNT và đề nghị của các địa phương, Phòng NN&PTNT huyện Núi Thành đề xuất vùng quy hoạch nuôi tôm thẻ chân trắng ở 3 xã Tam Tiến, Tam Hải, Tam Hòa giai đoạn 2014 – 2016 với tổng diện tích 144,5ha. Trong đó, xã Tam Tiến được tồn tại nuôi tạm thời đến năm 2016 là 18ha nằm ở khu vực phía tây đường Thanh niên ven biển, phía tây khu du lịch Cát Vàng (thuộc thôn Bình Phú, Hà Quang). Xã Tam Hải quy hoạch nuôi tạm 29,5ha gồm khu vực Bãi Bắc (27ha), khu vực thôn Xuân Mỹ (2,5ha, phía tây đường Thanh niên). Xã Tam Hòa được đề xuất quy hoạch 97ha nằm ở phía tây đường Thanh niên: thuộc thôn Hòa An, Hòa Bình là 61ha; dưới đường ra tổ đoàn kết số 7 (thôn Hòa Bình) là 7ha; phía đông đường Tư Ích (thôn Hòa Bình) từ nhà ông Phần đến nhà ông Nho và phía đông đường bê tông tổ 6 (thôn Hòa Bình) là 5ha.

VĂN PHIN