Đề xuất xây dựng bến đón khách du lịch tại cảng Kỳ Hà - Chu Lai

VĂN PHIN |

Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai vừa có văn bản đề nghị UBND tỉnh thống nhất chủ trương đầu tư xây dựng bến du lịch thuộc phạm vi cảng Kỳ Hà - Chu Lai; giao Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai cùng với Sở VH-TT&DL khảo sát, xây dựng phương án khai thác, phương án tài chính cụ thể trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Đây là giải pháp nhằm đảm bảo đồng thời cả hai mục tiêu, vừa phát triển du lịch phía nam Quảng Nam, kết nối tuyến du lịch Đà Nẵng - Kỳ Hà vào các tuyến du lịch xã đảo Tam Hải (Núi Thành), Lý Sơn (Quảng Ngãi), Cù Lao Chàm (Hội An) theo đề xuất của Sở VH-TT&DL, vừa có mặt bằng xây dựng cảng cá Tam Quang.

VĂN PHIN