Di dời dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp: Chỉ thực hiện khi đảm bảo quy định về đánh giá tác động môi trường

T.S |

UBND tỉnh vừa có Công văn số 4887/UBND-KTN gửi Bộ Thông tin - truyền thông và các cơ quan báo chí phản hồi thông tin liên quan đến dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang. Theo công văn, trong thời gian qua, trên các phương tiện thông tin, truyền thông phản ánh một số nội dung liên quan đến dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp gây ra những lo ngại về ô nhiễm môi trường. Công văn của UBND tỉnh nhằm thông tin, làm rõ một số nội dung mà các cơ quan truyền thông phản ánh chưa chính xác.

Về chủ trương đầu tư, UBND tỉnh cho biết, tại Công văn số 4209/UBND-KTTH ngày 30.8.2016 của tỉnh chỉ thống nhất cho phép Công ty TNHH Thép Việt Pháp khảo sát, nghiên cứu đầu tư nhà máy luyện cán thép tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang với quy mô diện tích khoảng 17,3ha và chưa thống nhất với tổng mức đầu tư của dự án là 975 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư chỉ được UBND tỉnh xem xét tại quyết định chủ trương đầu tư. Tiếp đó, ngày 23.9.2016 UBND tỉnh đã có Thông báo số 420/TB-UBND về thỏa thuận địa điểm lập dự án đầu tư xây dựng Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp. Trong đó, UBND tỉnh đã yêu cầu Công ty TNHH Thép Việt Pháp thực hiện thủ tục đầu tư theo đúng quy định; đồng thời giao trách nhiệm cho Sở Tài nguyên và môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, đánh giá tác động môi trường đối với dự án. Trường hợp không đạt yêu cầu về môi trường, Sở Tài nguyên và môi trường tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo. Vì vậy, UBND tỉnh khẳng định, việc xem xét quyết định chủ trương đầu tư của dự án chỉ được thực hiện khi đảm bảo quy định về đánh giá tác động môi trường và các quy định có liên quan.

Công văn của UBND tỉnh cũng nêu rõ, dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp dự kiến triển khai tại thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, chủ yếu sản xuất các loại phôi thép sử dụng nguyên liệu là sắt thép phế liệu để nấu (không sử dụng quặng và than cốc). Việc các phương tiện thông tin so sánh việc ô nhiễm môi trường giữa Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp với Formosa Hà Tĩnh và Formosa Đồng Nai là không có cơ sở nên đã dẫn đến hiểu nhầm về mức độ ô nhiễm của Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp.

UBND tỉnh cho biết, đây là dự án thuộc diện di dời từ khu vực đông dân cư (thị xã Điện Bàn) sang địa điểm khu vực xa khu dân cư (không phải dự án đầu tư mới trên địa bàn tỉnh). Dự án tại thị xã Điện Bàn trong quá trình vận hành thử nghiệm gây ra tiếng ồn và khí thải đã dẫn đến sự phản đối của người dân. Tiếp thu ý kiến người dân, công ty đã có những khắc phục nhằm giảm thiểu tiếng ồn và khí thải từ ống khói khi nhà máy đi vào vận hành chính thức. Theo đó, Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh và các ngành đã tổ chức rất nhiều đợt kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động và đã tiến hành đo đạc lấy mẫu khí thải để phân tích. Kết quả cho thấy các mẫu khí thải có thông số đều nằm trong giới hạn cho phép. Tuy nhiên, do nhà máy quá gần khu dân cư nên vẫn còn xảy ra tình trạng khiếu kiện của người dân. Trước tình hình đó, để giải quyết các ý kiến của người dân và theo đề nghị của UBND thị xã Điện Bàn, UBND tỉnh đã có chủ trương di dời Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp tới khu vực xa dân cư phù hợp với quy hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của tỉnh; đồng thời nhằm đảm bảo khắc phục những sự cố nêu trên. Đây là dự án sẽ giải quyết việc làm cho lao động tại khu vực miền núi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn và dự kiến đóng góp các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

UBND tỉnh cũng nêu rõ, việc dự án Nhà máy luyện cán thép Việt Pháp được hưởng các chính sách ưu đãi khi đầu tư vào địa bàn có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (huyện Nam Giang) thực hiện đúng theo quy định của Chính phủ.

Trong công văn, UBND tỉnh đề nghị Bộ Thông tin và truyền thông, các cơ quan báo, đài trung ương kịp thời thông tin công khai rộng đường dư luận, góp phần ổn định tình hình kinh tế, xã hội của tỉnh.

T.S