Di dời mốc địa chính để thi công đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi

ĐÔNG PHƯƠNG |

Ngày 11.11, UBND tỉnh chỉ đạo Sở TN-MT và Sở Nội vụ khẩn trương tổ chức kiểm tra, giải quyết việc đề nghị di dời cọc mốc địa chính và mốc ranh giới địa giới hành chính theo Chỉ thị 364-CT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) của UBND huyện Duy Xuyên theo thẩm quyền (Sở TN-MT đối với cọc mốc địa chính H.3-801451; Sở Nội vụ đối với cọc mốc địa giới hành chính 2H). Thời gian hoàn thành việc kiểm tra trong tháng 11.2013 để kịp bàn giao mặt bằng thi công công trình đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

ĐÔNG PHƯƠNG