Điện Bàn cần sớm phân loại các nhóm dự án tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Chủ tịch UBND tỉnh vừa yêu cầu UBND thị xã Điện Bàn chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng tập trung rà soát, báo cáo đánh giá toàn diện các dự án tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc phân theo 3 nhóm dự án.

Nhiều dự án tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đang ì ạch trong việc giải phóng mặt bằng, thi công đầu tư. Ảnh: Q.T
Nhiều dự án tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc đang ì ạch trong giải phóng mặt bằng, triển khai thi công. Ảnh: Q.T

Với nhóm dự án đang triển khai bình thường, tuy bị vướng mắc trong giải phóng mặt bằng (GPMB) nhưng khả năng GPMB còn lại cao (nhóm 2), cộng đồng dân cư ủng hộ trong công tác GPMB và nhà đầu tư đảm bảo năng lực thực hiện thì UBND thị xã Điện Bàn khẩn trương rà soát, báo cáo sớm để UBND tỉnh xem xét, giải quyết điều chỉnh tiến độ, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư hoàn thành sớm dự án.

Với nhóm dự án đang triển khai nhưng gặp vướng mắc GPMB kéo dài với diện tích nhỏ so với diện tích dự án, không có tính khả thi trong tiếp tục thực hiện GPMB (nhóm 1) thì UBND thị xã Điện Bàn cần kiểm tra, làm việc với nhà đầu tư để đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh hợp lý quy hoạch chi tiết, giảm quy mô dự án.

Còn nhóm dự án mới hoàn thành thủ tục đầu tư, chưa hoàn thành các thủ tục pháp lý về đất đai, GPMB để đầu tư xây dựng hoặc dự án gặp vướng mắc GPMB với diện tích lớn so với diện tích dự án và khả năng GPMB không khả thi (nhóm 3) thì cần thống kê, đánh giá năng lực của nhà đầu tư. Nếu không có khả năng thực hiện thì đề xuất thu hồi, chuyển sang mục đích công cộng, trồng cây xanh hoặc các tiện ích xã hội khác.

TAGS

Rà soát, đánh giá toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc

QUỐC TUẤN |

(QNO) - Tại cuộc họp giao ban ngày 30.11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh giao UBND thị xã Điện Bàn chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương rà soát, đánh giá toàn diện các dự án tại đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.