Điện Bàn: Tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 10.384 tỷ đồng

PHẠM LỘC |

Hôm qua 18.12, Huyện ủy Điện Bàn tổ chức hội nghị tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2014, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2015.

Năm 2014, tổng giá trị sản xuất nền kinh tế ước thực hiện đạt trên 10.384 tỷ đồng, tăng gần 13% so với năm 2013. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo tỷ trọng giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản đạt xấp xỉ 74%, thương mại dịch vụ đạt 22% và nông nghiệp đạt 4,46%. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trong năm ước đạt trên 6.351 tỷ đồng. Tổng giá trị ngành thương mại dịch vụ đạt 2.264 tỷ đồng.

PHẠM LỘC