Điệp khúc không xài hết vốn: Cần xử lý mạnh tay

NHẬT PHONG |

Mới đây, các cơ quan quản lý trong tỉnh công bố đã đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, bàn giao mặt bằng theo cam kết với các nhà đầu tư, thống nhất danh mục triển khai công tác giải phóng mặt bằng các khu tái định cư, khu nghĩa trang nhân dân, tạo quỹ đất sạch, thu hút đầu tư tại vùng đông nam. Song, các cơ quan quản lý vẫn thừa nhận hiện tại khối lượng xây dựng cơ bản chủ yếu mới chỉ dừng lại ở các công trình chuyển tiếp. Số dự án mới dường như chỉ đang trong giai đoạn khởi sự.

Khi nhìn vào tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2017 chỉ đạt 21% khiến Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu phải lên tiếng nhắc nhở sự điều hành của chính quyền và cơ quan quản lý. Câu hỏi tại sao kế hoạch đầu tư, phân bổ vốn sớm… nhưng tỷ lệ giải ngân vẫn thấp và yêu cầu việc xem xét những vướng mắc, ách tắc từ đâu của các dự án để có thể xử lý, đẩy nhanh tiến độ giải ngân được Chủ tịch UBND tỉnh đặt ra vẫn chưa nhận được câu trả lời nào thỏa đáng từ các cơ quan công quyền và chính quyền sở tại. Trong khi đó, nếu không xử lý rốt ráo việc giải phóng mặt bằng, xây dựng các hạ tầng kỹ thuật từ các dự án đầu tư công để góp thêm lực cho việc triển khai các dự án đầu tư của doanh nghiệp thì con số 15,8 tỷ USD của 32 dự án đầu tư mới vừa ký kết cũng sẽ chỉ dừng lại ở trên giấy.

Câu chuyện không xài hết vốn đầu tư của các dự án đầu tư công luôn làm đau đầu chính quyền và cơ quan quản lý. Gần như năm nào, các chủ đầu tư cũng cam kết sẽ giải ngân 100% kế hoạch vốn nhưng điều này chỉ là lý thuyết. Ông Trần Phước Tào - Giám đốc Kho bạc Nhà nước Quảng Nam cho rằng cơ quan này đã kiểm soát chi chặt chẽ, phối hợp các ngành đẩy nhanh tiến độ giải ngân, nhưng giải ngân tỷ lệ 100% chỉ là mong muốn, một quyết tâm chính trị, chứ không thể thực hiện được. Không năm nào có thể đạt tỷ lệ 100%.

Không ít công văn công bố sẽ xem xét, quyết định hình thức xử lý trách nhiệm đối với chủ đầu tư dự án bị cắt giảm vốn do không giải ngân hết kế hoạch vốn. Thực sự, không mong ai đó bị “kỷ luật” vì không thể đạt tỷ lệ giải ngân như mong muốn (và thực tế đã không có ai bị xử lý từ vấn đề này) mà cần nhất là thực hiện tốt các dự án đầu tư hoàn thành đúng tiến độ, giải ngân hết vốn để tạo động lực phát triển. Tuy nhiên, nếu điệp khúc không xài hết vốn đầu tư vẫn cứ xảy ra hằng năm thì cần một hành động cụ thể, mạnh tay, đủ mạnh để răn đe, thậm chí cách chức vì thiếu trách nhiệm với động lực phát triển của địa phương thì may ra mới có thể nhận diện được sự thay đổi từ các chính quyền sở tại và các chủ đầu tư!

NHẬT PHONG