Dự án mở rộng quốc lộ 1 vướng mặt bằng tại xã Tam Nghĩa

VĂN PHIN |

Chi nhánh Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 5 - CTCP (Cienco5 BOT) cho biết, hiện nay đơn vị yêu cầu nhà thầu thi công tập kết máy móc, thiết bị, nhân lực, vật tư để triển khai thi công các hạng mục thuộc dự án mở rộng quốc lộ 1 (đoạn qua xã Tam Nghĩa, Núi Thành), tuy nhiên trong quá trình thi công bị vướng mặt bằng làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Nguyên nhân để xảy ra tình trạng này là vì địa phương chưa áp giá, phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân dọc tuyến, cụ thể là ở vệt bên trái tuyến, đoạn từ km1026+600 đến km1026+778, vệt phía phải tuyến đoạn từ km1021+500 đến km1027+00. Để triển khai thi công dự án đoạn qua xã Tam Nghĩa đúng tiến độ đề ra, Cienco5 BOT đề nghị huyện Núi Thánh có ý kiến chỉ đạo Chi nhánh Trung tâm Phát triển quỹ đất sớm áp giá và phê duyệt phương án bồi thường các đoạn tuyến nêu trên để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị triển khai thi công, hoàn thành dự án trước ngày 31.12.2016 theo chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh.

VĂN PHIN