Dự báo hoạt động sản xuất kinh doanh có xu hướng tốt trong quý II.2021

CHÂU NỮ |

(QNO) - Quý I.2021, trong số doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được khảo sát, 32,5% cho rằng tình hình sản xuất tốt hơn, 37,3% cho rằng giữ ổn định và hơn 30% cho rằng khó khăn (tỷ lệ tương ứng quý IV.2020 là 39,7%, 19,3%, 41%).

Tin từ Cục Thống kê, kết quả điều tra xu hướng kinh doanh quý I.2021 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có chiều hướng tốt hơn so với quý IV.2020.

Một số ngành dự báo tình hình sản xuất tốt hơn như: sản xuất trang phục (48%), sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (80%), sản xuất xe có động cơ (57%), sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (100%)...

Tuy nhiên, một số ngành dự báo hoạt động sản xuất khó khăn hơn so quý trước như: sản xuất chế biến thực phẩm (25%), dệt (83%), sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (33%), sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất (50%), sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (50%).

Về tình hình sản xuất trong quý II, gần 63% số DN được khảo sát dự báo tốt hơn quý I, 26,5% cho rằng giữ nguyên và 10,8% cho là khó khăn. Các yếu tố tác động chủ yếu đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các DN ngành chế biến, chế tạo cụ thể là tính cạnh tranh của hàng hóa trong nước (77% DN cho rằng yếu tố này ảnh hưởng đến hoạt động); 68,6% DN cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 45,7% đánh giá lãi suất vay vốn cao; 40,9% cho rằng khó khăn về tài chính; 32,5% cho rằng thiết bị công nghệ lạc hậu; 21,7% cho rằng nhu cầu thị trường trong nước thấp; 20,5% DN không tuyển dụng được lao động theo yêu cầu; 19,3% DN thiếu nguyên nhiên vật liệu và hơn 18% cho rằng tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao.

TAGS