Duy Xuyên: Đầu tư 200 triệu đồng trợ giá giống lúa vụ đông xuân

QUANG GIÁC |

(QNO) - UBND huyện Duy Xuyên vừa quyết định chi 200 triệu đồng để trợ giá giống lúa lai Xuyên Hương 178 cho nông dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện tổ chức sản xuất theo phương thức 3 cùng “ cùng trà, cùng giống, cùng kỹ thuật” áp dụng kỹ thuật 3 tăng, 3 giảm kết hợp công cụ sạ hàng trên 250 ha lúa đông xuân 2013-2014 tại các cánh đồng mẫu lớn. Theo đó nông dân mua 1 kg hạt giống lai Xuyên Hương 178 sẽ được huyện hỗ trợ 20 ngàn đồng.

Cùng với huyện Duy Xuyên, Công ty Giống cây trồng miền Nam - đơn vị cung ứng giống lúa lai Xuyên Hương 178 cũng hỗ trợ nông dân 10% giá bán mỗi kilôgam lúa giống.

QUANG GIÁC